SE REALITETEN I ØJNENE

SE REALITETEN I ØJNENE

Oprettelsesdato

14.02.2013 - 10:56

Mange tungvognskontroller i vente. Kvaliteten af kontrollerne skal sikres

"Et begrænset omfang - det er det billede, der efterhånden danner sig af overtrædelserne af cabotagereglerne, og at disse overvejende er formelle fejl ved papirer." Det siger adm. dir. Martin Aabak, Danske Speditører, i en kommentar til tungvognskontrollen med tilhørende cabotagekontrol i Aarhus i uge 6.

"Det svarer til forventningen, at der ikke er mange overtrædelser, og at de, der er, skyldes fejl og ikke forsæt, for efterhånden er det fastslået, at omfanget af cabotage er lille, formentlig mellem tre og fire procent."

"Hvis det virkelig er tilfældet, at nogen aktivt skulle have prøvet at fejlinformere politiet om containertransporter omdirigeret fra Aarhus til Fredericia, er det et kedeligt tilfælde af, at man har svært ved at se realiteterne i øjnene. Realiteten er, at cabotage finder sted i et begrænset omfang og at det, der driver anvendelsen af cabotage, ikke er mørke sammensværgelser, men ønsket om at udnytte materiellet fornuftigt og give biler en mulighed for at komme i position efter internationale transporter."

Martin Aabak forventer, at politiet vil være aktivt med tungvognskontroller i betydeligt omfang i den kommende tid. Han peger på, at der kan være steder, hvor kvaliteten af kontrollen kan forbedres, specielt hvor det gælder forbuddet mod at udføre kontroller på diskriminerende vis. Hvor der er tale om totalkontroller, vil det således næppe være foreneligt med forordningen, at stort set alle kontrollerede køretøjer på en kontrolplads er udenlandske. Der vil også skulle ske en bedømmelse af bødestørrelserne i forhold til overtrædelsernes grovhed.