LUKKES SYDMOTORVEJEN FOR MODULVOGNTOG?

LUKKES SYDMOTORVEJEN FOR MODULVOGNTOG?

Oprettelsesdato

14.02.2013 - 10:55

Ny jernbane og mere motorvej giver trange tider til 2017

Kan man få for meget af det gode? Ja, måske. Vejgodstrafikken syd for København risikerer i hvert fald at blive særdeles meget påvirket af, at anlægget af den nye jernbane mellem København og Ringsted via Køge nu for alvor går i gang samtidig med udvidelsen af sydmotorvejen fra Greve Syd til Solrød Syd.

Det bliver godt, når den nye kapacitet bliver tilgængelig - men indtil da bliver det trangt.

Jernbanens linjeføring følger motorvejen tæt: Langs Holbækmotorvejen E21 til Albertslundudfletningen, derefter Køge Bugt-motorvejen  E20/E47 til Køge og derfra Vestmotorvejen E20 til kort før Ringsted. Den berørte strækning omfatter Danmarks mest trafikerede vejstrækning.

I forbindelse med arbejdet bliver der rigtig mange steder, hvor vejbanerne skal indskrænkes, og det er endnu ikke afgjort, om det bliver muligt at køre med modulvogntog på hele strækningen i hele perioden.

Projektledelsen regner med, at 112.000 daglige brugere (biler) og 16.000 nabovirksomheder (i en afstand af 1 km på hver side af strækningen) bliver berørt.

I den anledning indbyder Vejdirektoratet til informationsmøder

  •  Mandag den 4. marts kl. 16.00-18.00 Ørestad Gymnasium, Ørestad Boulevard 75, 2300 København S
  • Onsdag den 6. marts kl. 16.00-18.00 Hvidovre Medborgerhus, Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre
  • Torsdag den 7. marts kl. 8.00-10.00 Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600 Køge

Tilmelding senest 25. februar 2013

Interesserede kan tilmelde sig på webadressen kobenhavn-ringsted@vd.dk. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. På webadressen er der også link til en brochure. Der findes også et kortmateriale, som kan rekvireres fra projektet.

88 broer skal ombygges og alle til- og frakørsler får større eller mindre ændringer. De to anlægsarbejder bliver koordineret i et tæt samarbejde mellem Bane Danmark og Vejdirektoratet.