DET INDRE TRANSPORTMARKED BØR ÅBNES

DET INDRE TRANSPORTMARKED BØR ÅBNES

Oprettelsesdato

31.01.2013 - 10:47

 

Europas speditører og transportkøbere står sammen

Ved offentlig høring i EU-kommissionen den 17. januar fastslog den europæiske samarbejdsorganisation for speditionsvirksomheder, CLECAT, at det indre marked for vejtransport bør åbnes yderligere. Transportkøberne i ESC, European Shippers' Council, så vel som European Express Association, som er kurervirksomhedernes organisation, slutter op om synspunktet. 
 
Høringen var indkaldt med henblik på at give interessenterne lejlighed til at kommentere et oplæg fra kommissionen, som på baggrund af revisionsbestemmelsen i Europaparlamentets og EU-rådets forordning 1072/2009. EU-kommissionen agter at arbejde videre med forslag til revision med henblik på at afslutte sin vurdering og fremsætte det nødvendige forslag inden sommerferien (dvs. inden 1. august) i år.
 
"EU-kommissionen og CLECAT giver udtryk for, at det er utåleligt med ineffektivitet og flaskehalse i Europas Indre Marked," siger adm. dir. Martin Aabak, Danske Speditører, "og vi er enige med dem." 
 
"Ved høringen i Bruxelles lød der stærke røster fra vognmænd og fagforeninger om at sætte processen i stå. For Danmarks produktive erhvervsliv vil det være en rigtig dårlig løsning. Det vil fordyre eksporten, og importen vil i løbet af kort tid blive klaret som international transport over landegrænsen fra baser i det meget nære udland - noget, som ikke kan forhindres ved den manøvre, som nogle er fortalere for, nemlig at fastfryse de nuværende cabotageregler og gøre administrationen af dem så besværlig, at det afskrækker alle fra at bruge cabotage."

Martin Aabak hentyder her blandt andet til opfordringer fra visse europæiske vognmandsorganisationer til at vente med yderligere liberalisering, indtil der er opnået større lønmæssig og skattemæssig lighed mellem medlemsstaterne. 
 
EU-kommissionens undersøgelsesfase har beskæftiget sig med overholdelse af cabotagereglerne, med hindringer for markedsadgang for udenlandske aktører på visse markeder i form af høje etableringsomkostninger, med ineffektivitet og flaskehalse, med at søge en konsensus i forhold til de modstående interesser og med ansvarlighed i transportkæden. Kommissionen understreger, at det ikke er dens opgave at harmonisere omkostninger, heller ikke lønomkostninger, men at formulere fælles regler og betingelser.
 
Fredag mødes det udvalg, som transportministeren har nedsat i regi af Trafikstyrelsen, for at færdiggøre en rapport til ministeren.