SPEDITØRUDDANNELSEN I DANMARK ER VERDENS BEDSTE

SPEDITØRUDDANNELSEN I DANMARK ER VERDENS BEDSTE

Oprettelsesdato

31.01.2013 - 10:45

 

Nyt undervisningsmateriale til speditøreleverne. FDE Fonden og Hedorfs Fond har støttet

"Overskriften står helt for IBC Koldings egen regning, men jeg kunne ikke være mere enig", siger skolechef, underdirektør Klaus Topholm, Danske Speditører, med et glimt i øjet. "Det er faktisk lykkedes os at få et godt uddannelsessystem gjort endnu bedre i vores efterhånden mangeårige samarbejde med branchens foretrukne leverandører, IBC i Kolding og handelsskolerne i Aarhus og Roskilde. Branchens støtte til uddannelsen er kompromisløs og et stort aktiv for skoler, elever og virksomheder."
 
At IBC går ud med sit budskab i berettiget stolthed, har den aktuelle baggrund, at såvel FDE Fonden i Padborg som Hedorfs Fond har kvitteret for de gode resultater i elevuddannelsen med at yde tilskud til udvikling af nyt undervisningsmateriale. Der er lavet opdatering til undervisningsforløb for det valgfrie specialefag fly, det valgfrie specialefag told inkl. fagområdet told og det bundne specialefag på kontoruddannelsen med specialet spedition og shipping.
 
Hovedforløbene på IBC i Kolding, Roskilde Handelsskole og Aarhus Købmandsskole udbyder og gennemfører elevuddannelsen for speditions- og shippingelever. Skolerne udbyder i et tæt samarbejde samtlige bundne og valgfrie specialefag, der er tilknyttet uddannelsen.
 
Til undervisningen har skolerne sammen med Danske Speditører udviklet og udgivet lærebogen "Spedition og Shipping, Handelsskolernes Kontoruddannelse", fortæller uddannelseschef Bodil Kirkegaard Johansen, IBC. Lærebogen udvikles løbende for at sikre høj kvalitet i undervisningen. Bogen giver eleverne overblik over de forskellige fag og skaber en rød tråd gennem undervisningsområderne. Bogen står alene, idet underviserne inddrager kompendier og forskellige praksisnære opgaver i undervisningen for at sikre vekselvirkningen mellem elevernes dagligdag  i de virksomheder, hvor de er ansat, og undervisningen på skolen.

Skolerne har trukket på kompetente og dygtige fagfolk inden for told og fly fra Danske Speditører og foreningens fagudvalg. De har været med til at udvikle det nye undervisningsmateriale.
  
Et eksempel på, hvad speditøreleverne skal have viden om i faget told, er  EU´s og den danske toldlovgivning ved ind- og udførsel af varer. Desuden fortoldningsprocedurer, fortoldningsangivelse, tarifering, varebestemmelser, toldværdi, antidumpingtold og udligningstold, toldpræference, toldsuspension, toldoplag, aktiv og passiv forædling, midlertidig indførsel, definitiv toldfrihed, returvarer og toldgodtgørelse.
 
Det nye materiale er afprøvet i praksis, og eleverne har taget godt imod det. Evalueringerne har udtalelser som: "En fantastisk uge, hvor jeg lærte og forstod, hvor vigtig det er at have tjek på lovgivningen," og: "Underviseren elsker tydeligvis sit fag, og vil rigtig gerne fortælle og dele med os".
 
FDE Fonden har støttet udviklingen af et nyt værktøj, et "webinar", som er et virtuelt seminar, hvor eleverne får undervisning via internettet på klassen, som på denne måde kan være i direkte kontakt til virksomheder, der arbejder og har viden inden for de udvalgte faglige områder.