GIV LUFTFRAGTEN GODE VILKÅR

GIV LUFTFRAGTEN GODE VILKÅR

Oprettelsesdato

17.01.2013 - 09:32

Gods i flyvernes lastrum sikrer Danmarks ruter til udlandet

"Udnyttelsen af 'belly cargo', dvs. gods i passagerflyenes lastrum, er en uundværlig betingelse for, at mange flyveruter til og fra Danmark kan betale sig. Dermed er luftfragten en betydelig faktor for at opretholde en international lufthavn i Kastrup såvel som de øvrige danske lufthavne med udenrigsforbindelser. Myndighederne og den øvrige luftfartsbranche skal være opmærksom på dette, når de udsteder regler og planlægger faciliteter." Det siger adm.dir. Martin Aabak, Danske Speditører, efter onsdagens møde i transportministerens nye råd for dansk luftfart.

"Luftfragt spiller en vigtig rolle for danske virksomheders eksport og importer. En velfungerende luftfragtinfrastruktur er forudsætningen for dette," fortsætter Martin Aabak. "En af myndighedernes opgaver er opretholdelsen af luftfartssikkerheden efter de regler, der er udstukket internationalt. Det er den danske speditionsbranches opfattelse, at administrationen af reglerne skal ske  i overensstemmelse med, hvad der gør sig gældende i lande, der konkurrerer med Danmark på luftfragtsområdet. En uhensigtsmæssig regelfortolkning vil kunne medvirke til at flytte luftfragt ud af landet og dermed skade det danske hub."

"Vi er glade for dette initiativ, hvor der vil foregå en konstruktiv dialog og blive lyttet til branchen, herunder os. 95 procent af luftfragtforsendelserne bliver arrangeret af speditører."

Og Martin Aabak slutter: "På onsdagens møde blev der talt meget om passagerer og beskæftigelse, men her som i andre sammenhænge gælder det: Glem ikke godset. Der står folk ude i butikkerne og venter på det."