BEDRE KODER TIL POLITIET

BEDRE KODER TIL POLITIET

Oprettelsesdato

17.01.2013 - 09:29

Danske Speditører medvirker til beskrivelse af forbrydelser mod gods og godstransport

En arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til gerningsindholdskoder vedrørende forbrydelser mod gods og transportmidler blev nedsat på et møde i København mellem Rigspolitiet og transportbranchens organisationer den 8. januar . Danske Speditører deltager i gruppen, som skal komme med forslag til, hvordan politiet kan beskrive og klassificere forbrydelserne i forbindelse med efterforskningen. Som det er i øjeblikket, bliver de fleste lovovertrædelser mod godstransporten beskrevet på en måde, så det ikke er muligt at udarbejde en detaljeret statistik. "Bedre koder vil berige de sager, der optages rapport i," siger John Radmer fra politiets nationale forebyggelsescenter.

Mødet enedes også om at anbefale "CrimeStat", et indberetningssystem , som siden 2009 har givet detailhandelen mulighed for at udveksle oplysninger om forbrydelser i form af røverier, indbrud og butikstyverier og som nu via Dansk Erhverv søges udviklet til vejtransport og spedition til at registrere forbrydelser mod gods og transportmidler.