DER MÅ IKKE GÅ FISK I SAMARBEJDET

DER MÅ IKKE GÅ FISK I SAMARBEJDET

Oprettelsesdato

17.01.2013 - 09:27

Møde med Fødevareafdeling Aalborg om eksportcertifikater

Danish Seafood Association, som er fiskeindustriens brancheforening, har tænkt på Danske Speditører og inviteret alle interesserede med til et orienteringsmøde om eksportcertifikater, plombering m.v. på Fødevareafdeling Aalborg den 23. januar 2013 kl. 13:00-15:30. Poul Melgaard Jensen fra foreningen siger:

"Der er indløbet en del indvendinger mod Fødevareafdeling Aalborg (Sofiendalsvej), fordi samarbejdet om udstedelse af certifikater for eksportforsendelser ikke altid forløber så let, som man kunne ønske sig. Vi er derfor mødtes med ledelsen af fødevareafdelingen til en konstruktiv snak om samarbejdet, og Fødevareafdeling Aalborg vil gerne invitere alle interesserede fra virksomhederne til møde på Sofiendalsvej 90 (9200 Ålborg SV) onsdag den 23. januar kl. 13.00 – 15:30 til en gensidig præsentation og snak med ledelsen om, hvordan samarbejdet kan forbedres til gensidig fordel, men også om det mere tekniske om udfyldelse af certifikaterne, plombering m.v."

"Fødevareafdelingen vedkender sig deres rolle som serviceorgan for dansk fødevareeksport, så det skal bare fungere," siger Poul Melgaard Jensen, som tilføjer: "Jeg opfordrer alle, der har med certifikatudarbejdelse at gøre i virksomhederne, til at deltage. Tag spørgsmål og evt. kritik med under armen. Jeg kommer selv til mødet."

Danske Speditører Nord har sendt besked ud til sine medlemmer, men alle interesserede fra foreningen er velkomne. Tilmelding skal ske til Poul Melgaard Jensen på pmj@danishseafood.org forud for mødet.