Nye momsregler fra 1. januar 2020

Nye momsregler fra 1. januar 2020

Oprettelsesdato

09.12.2019 - 16:04

Flere af medlemsvirksomhederne under Danske Speditører har henvendt sig os om de skærpede regler til transportdokumentation for momsfritagelse ved eksport til EU-medlemsstater. 

De skærpede krav er rettet mod transportarrangøren (ordregiver i forhold til speditøren), der skal dokumentere, at transporten er gennemført. Det er fx sælgeren, der eksporterer til en anden EU-medlemsstat. Det er sælgeren, der registrerer den momsregistrerede erhverver (Køber), som varerne er leveret til, for at sælgeren kan opnå momsfritagelse for salget.

Det har juristerne i Danske Speditører beskrevet udførligt i dette notat

Spørgsmål og kommentarer rettes til juridisk konsulent Jesper Thybo