Martin Aabak: Forbud mod langtidsparkering får store konsekvenser

Martin Aabak: Forbud mod langtidsparkering får store konsekvenser

Oprettelsesdato

21.12.2017 - 12:35

Det er ikke en gratis omgang, når politikerne i bytte for en finanslov gennemfører stramninger på transportområdet. Det vil få både menneskelige og økonomiske konsekvenser, mener Martin Aabak, direktør i Danske Speditører.

For de østeuropæiske chauffører betyder det ringere vilkår. For virksomhederne og i sidste ende forbrugerne bliver konsekvensen, at de kommer til at betale dyrt for bestræbelserne på at holde de udenlandske konkurrenter ude. Den historie skal også fortælles.

Det skriver direktør for Danske Speditører, Martin Aabak, i et debatindlæg på www.altinget.dk/transport,. Her slår han fast, at diskussionen om det forbud mod langtidsparkering, der er på vej herhjemme, må og skal tage udgangspunkt i, hvordan værdikæderne i virkelighedens verden er skruet sammen. Martin Aabak skriver blandt andet:  

"I lang tid har der i Danmark reelt været et forbud mod, at chauffører tilbringer deres lovpligtige lange hvil (45 timer) i førerhusene. Det forbud mener DTL, at der skal gøres mere for at håndhæve. Det har Danske Speditører egentlig ingen problemer med – blot skal vi være sikre på, at vi rent faktisk handler i chaufførernes interesse. Vil de gerne ud af førerhusene? I det mindste må vi i så fald sikre, at chaufførerne kommer til at tilbringe det lange hvil under forhold, der er mindst lige så gode som i førerhusene. Vi kan ikke erklære os som tilhængere af noget, der reelt fører til en kvalitetsforringelse for chaufførerne.

 

Slut med langtidsparkering og ophold i førerhusene

Hvad vi derimod har problemer med, er kombinationen af et forbud mod at tilbringe det lange hvil i førerhuset og et forbud mod langtidsparkering på de danske rastepladser.

De to ting gør det mindre attraktivt for dem at udføre transportopgaver i Danmark. Hensigten er ikke til at tage fejl af. Jeg vil kalde det for vognmandsprotektionisme, som undsiger internationalt samkvem og international solidaritet. Og som medfører kollektivt velfærdstab. Denne form for begrænset internationalt udsyn bygger på en manglende erkendelse af, at vi danskere er en del af noget større. Det handler måske i virkeligheden om med hvem og hvor langt skal vi gå i vores solidaritet med andre.

Udenlandske lastbilchauffører på gæstevisit i Danmark skal overholde reglerne om køre- og hviletid. Som reglerne foreskriver, skal de med bestemte mellemrum afholde et langt hvil på 45 timer. Det vil en gang imellem nødvendigvis også skulle afvikles på dansk område. Efter det nye forbud kan det dog bare ikke foregå på de rastepladser, som den danske stat EU-retligt er forpligtet til at oprette og drive langs det statslige motorvejsnet.

Det står tydeligt i finanslovteksten, at forbuddet mod langtidsparkering primært skal begrænse udenlandske chaufførers parkering på rastepladserne.

 Forhåndsvisning 

"Udenlandske chauffører, som benytter motorvejene, skal

ikke være henvist til at køre rundt på må og få for at lede

efter en egnet parkeringsplads. Det er for sølle."

Martin Aabak, direktør for Danske Speditører

 

Endnu mere usselt

Personligt bryder jeg mig ikke om at se udenlandske chauffører afholde det lange chaufførhvil på rastepladserne. Visse steder er der gået for meget campingliv i den.

Endnu værre bliver det dog for de udenlandske chauffører, hvis vi tvinger dem til at parkere deres lastbiler tilfældige steder i fædrelandet, hvor der er plads – væk fra motorvejene.

Stillet over for, at der kommer et forbud mod langtidsparkering på rastepladserne, bliver jeg nødt til at rejse spørgsmålet, hvor meget mere usselt og uværdigt, det bliver for de udenlandske chauffører at skulle parkere deres lastbil på en eller anden villavej eller i et sommerhusområde. Derefter skal de fra et for dem måske ukendt parkeringssted forlade lastbilen for at drage hen til et sted, hvor de kan tilbringe det lange hvil.

Hvad hvis andre europæiske lande også indfører et forbud mod langtidsparkering på rastepladserne? Det vil så betyde, at eksempelvis danske chauffører på opgave i udlandet diskrimineres og bliver henvist til tilfældig parkering væk fra motorvejsnettet. Det vil principielt forringe vognmænds vilkår – og dermed begrænse deres aktionsradius – uden for deres hjemland.

 

Simpelthen for sølle

I stedet for at gøre livet endnu mere surt for udenlandsk transportarbejdskraft herhjemme, mener jeg, at vi skal gå den modsatte vej.

Vi skal tilbyde ordentlige forhold for alle chauffører, uanset nationalitet og hudfarve, når de skal afholde deres lovbefalede hvil.

Vejen frem er at udbygge de danske rastepladser, således at der er plads til alle, uanset hvilket formål de har med at besøge rastepladsen.

Der skal også være plads til udenlandske chauffører, der har brug for at parkere deres lastbil under det lange hvil.

Udenlandske chauffører, som benytter motorvejene, skal ikke være henvist til at køre rundt på må og få for at lede efter en egnet parkeringsplads uden for motorvejsnettet. Det er for sølle”, skriver Martin Aabak, der træffes på maa@dasp.dk .

 

Læs hele indlægget her