Cabotage: Danmark klarer frisag!

Cabotage: Danmark klarer frisag!

Oprettelsesdato

14.12.2017 - 20:00

EU-Domstolens Generaladvokat er kommet med en vejledende udtalelse om Danmarks mangeårige fortolkning af cabotage-reglerne. Følges Generaladvokatens anbefaling, vil Danmark klare frisag. Juristerne i Danske Speditører har produceret en Podcast om hvad en frifindelse af Danmark vil betyde.

Medlemsvirksomheder kan få adgang til Podcasten her.

Advokatfuldmægtig Søren Nicolay Edsen Johansen fra Danske Speditører forklarer, at cabotage-sagen helt grundlæggende handler om, hvor mange læssesteder og lossesteder én enkelt cabotagetur kan have. Derudover handler sagen også om fortolkningen af andre uklarheder i forordningen og som netop medfører, at speditører og vognmænd skal have et lokalt kendskab til de enkelte staters fortolkning af cabotagereglerne. F.eks. har kommissionen løbende offentliggjort en samling af ”spøgsmål & svar” som skulle bidrage til en fælles forståelse af cabotagereglerne. Generaladvokaten tog også stilling til, i hvilket omfang disse spørgsmål & svar er bindende for de forskellige EU-stater.

 

Dansk misforståelse

-  EU-kommissionen var og er stadig af den opfattelse, Danmark ikke har forstået cabotagereglerne rigtigt, fordi Danmark mener, at én cabotagekørsel enten har flere læssesteder eller flere lossesteder, men ikke begge dele. Modsat mener Kommissionen, at en cabotagetur kan have flere læssesteder og flere lossesteder, siger Søren Nicolay Edsen Johansen.

Søren Nicolay Edsen Johansen fortæller, at generaladvokaten konkluderede, at cabotagereglerne ikke angiver, om en tur kan have flere læsse eller lossesteder, og at Trafikstyrelsens cabotagevejledning har givet virksomhederne en klar stillingtagen til spørgsmålet, fordi vejledningen helt klart kun tillader flere læssesteder eller flere lossesteder.

Forhåndsvisning

"En transportør skal vælge mellem enten flere læssesteder eller flere lossesteder på  èn tur"

Advokatfuldmægtig Søren Nicolay Edsen Johansen, Danske Speditører

 

For det andet mente Generaladvokaten – siger Søren Nicolay Edsen Johansen - at det rent faktisk kunne være nødvendigt for f.eks. Danmark at lave nationale regler med henblik på at gøre cabotagereglerne operationelle, når reglerne var uklare. Derfor var Trafikstyrelsens cabotagevejledning ikke i strid med den EU-forordning, der fastsætter reglerne for cabotagekørsel.

Og hvad siger så disse udtalelser om udførelsen af cabotageture i Danmark?

 

Status quo bliver opretholdt

Søren Nicolay Edsen Johansen oplyser, at Generaladvokatens udtalelser betyder, at status quo bliver opretholdt i Danmark.

-  Det vil således fremover fortsat være sådan, at en transportør skal vælge mellem enten flere læssesteder eller flere lossesteder på én tur. Vores medlemsvirksomheder kan få en detaljeret gennemgang af reglerne i vores Videnbank på www.dasp.dk . Her ligger også vores Podcast, fortæller Søren Nicolay Edsen Johansen, der samtidig også oplyser, at cabotagereglerne allerede nu er under forandring.

-  Diskussionen om EU-Vejpakken har bølget frem og tilbage siden den blev fremlagt i Bruxelles i forsommeren 2017. Og meget er til debat. Her i slutningen af december 2017 ser det ud til, at EU-Vejpakken om 2-3 år kan medføre ganske store omvæltninger på særligt cabotageområdet, fortæller Søren Nicolay Edsen Johansen, der træffes på sej@dasp.dk