Kapaciteten skal tilbage i transportbranchen

Kapaciteten skal tilbage i transportbranchen

Oprettelsesdato

27.10.2017 - 14:24

Vi gambler med væksten, skriver direktør Martin Aabak fra Danske Speditører i dagens kronik i Berlingske. Han skriver, at overophedning og mangel på kvalificeret arbejdskraft ofte er vækstens skyggeside. Vi skal gøre, hvad vi kan for at vende bøtten – vi skal have kapaciteten tilbage.

- Oftere og oftere har speditørerne svært ved at få fat i en lastbil, når gods skal transporteres fra punkt A til punkt B. Der kommer stive led i logistikkæderne.  Det begrænser effektiviteten i planlægningen og udførelsen af godstransporterne. Vi har allerede konstateret stigende priser som følge af misforholdet mellem udbud og efterspørgsel, især grundet chaufførmanglen. Alternativet til prisstigninger er helt ubetinget at øge kapaciteten i stedet for at begrænse den, skriver han

I dagens kronik i Berlingske skriver Martin Aabak, at en del af den danske vognmandsbranche i mange år har arbejdet på at holde den udenlandske kapacitet ude:

- For ganske få måneder siden fremlagde EU-kommissionen et forslag til en vejpakke. Ser vi i krystalkuglen, vil mange af elementerne heri føre til stigende omkostninger. Vi må forvente, at eksempelvis forbuddet mod at tilbringe det lange chaufførhvil i lastbilen vil føre til, at den udenlandske transportarbejdskrafts aktiviteter i Danmark begrænses.  

-  Øgede omkostninger bliver også konsekvensen af, at der kommer et krav, der betyder, at kører en udenlandsk chauffør såkaldt cabotagekørsel i Danmark, så skal han aflønnes efter den gældende danske lønsats. Det vil få betydning for det fremtidige omfang af godskørslen for fremmed regning mellem to punkter i Danmark, som udføres af en lastbil, der ikke er registreret i Danmark, skriver Martin Aabak, der kan træffes på maa@dasp.dk

Læs hele kronikken her