Uddannelse

ForretningsforståelseGenereltDiplomuddannelsen Transport & Supply Chain optimering består af følgende fag: Obligatoriske grundfag: - Projektledelse - Forretningsforståelse Retningsbestemte fag: - Strategisk økonomi - Competitativ logistik Valgfag (et skal vælges) - Strategisk forretningsudvikling - Tender Management HovedopgavenUdbytteDet er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at opnå en overordnet forståelse af virksomhedens interne og eksterne forhold, kunne sætte sig i stand til at udarbejde analyser af virksomhedens eksisterende strategi og forretningsmodel, samt kunne vurdere og reflektere over disse. I analyserne skal den studerende ligeledes kunne vurdere en virksomheds økonomiske og finansielle grundlag. MålgruppeAlle som har taget Eksamineret Speditør uddannelsen og som ønsker at videreuddanne sig inden for forretningsudvikling indenfor logistik branchen.IndholdDet er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: • Udviklingsorienterede metoder, modeller og teorier om analyse af virksomhedens omgivelser, konkurrencemæssige forhold samt ressourcer og kompetencer. • Metoder og teorier i relation til analyse og vurdering af eksisterende strategi for en virksomhed. • Virksomhedens interne og eksterne forhold, herunder virksomhedens økonomiske værdiskabelse og kan reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metoder, herunder i forbindelse med vurdering af virksomhedens finansielle situation blandt andet ved anvendelse af nøgletal.Varighed4 x 2 dage + 1 dag med mundtlig eksamenForudsætningEn Akademiuddannelse el. lign. på minimum 60 ECTS point. Er du uddannet Eksamineret Speditør efter den nye ordning, har du 50 ECTS point, og mangler kun hovedopgaven for at færdiggøre Akademiuddannelsen. Alternativt andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.Relaterede emnerFaget er et af to grundfag på Diplomuddannelsen i Transport og Supply chain optimering. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. PrisDKK 10.400 ekskl. moms