Uddannelse

TWMGenereltUddannelsen til Eksamineret Speditør er tilrettelagt af speditører for speditører. Danske Speditørers kurser er derfor altid i teori, såvel som praksis, rettet mod speditørernes virkelighed, hverdag og arbejde. Eksamineret Speditør består af følgende fire grundfag: - Erhvervsøkonomi - Transportjura - Økonomistyring i praksis - Transport/warehousemanagement Valgfag (1 skal vælges): - Logistik - Global økonomi Uddannelsen giver ialt 50 ECTS point og du mangler kun hovedopgaven for at have en fuld Akademiuddannelse.UdbyttePå Transport/warehousemanagement bliver du faglig specialiseret inden for transport og drift af lager. Bliv i stand til at foretage relevante valg ud fra omkostninger, tid, service, sikkerhed, kvalitet, ansvar og regler. Du opnår viden, færdigheder og grundlæggende kompetencer indenfor følgende transportformer: - Vej - Sø - Fly - Bane - Planlægningselementer og valgkriterier i transporten - Økonomi og kontraktforhold Terminaler og lagerhoteller: - Placering, funktion og indretning - SOP - Økonomi og kontraktforhold - Transportdokumenter - MetodeMålgruppeDu arbejder som Speditør eller Disponent, ønsker at øge dine faglige kompetencer indenfor transport og lager. IndholdPå uddannelsen får du bl.a.: - Viden og forståelse for godsets beskaffenhed, infrastruktur og miljø i forhold til transportmulighederne. - Indsigt i reglerne om indgåelse af transport- og lageraftaler. - Viden om toldproceduren i forbindelse med transportopgaven og toldoplagring. - Forståelse for, samt indsigt i, om det er afsender eller modtager af godset, der er transportkøber, herunder hvilken betydning købsaftalen og INCOTERMS 2010 har i denne henseende. - Forståelse for transportformers prissætning, prisdannelse på transport- og lagermarkedet og de forskellige former for rater. - Viden om hele transportforløbet. Endvidere skal den studerende have kendskab til de forskellige certificeringer og kvalitetstyringer som en transport og / eller lagervirksomhed kan anvende. - Viden om de elektroniske systemer som anvendes på lageret (WMS, sporingssystem, RFID, stregkoder mm) og ved transport (EDI, track and trace, flådestyring, ruteplan mm) - Kendskab til planlægnings elementerne for transport.VarighedKurset forløber over 3x2 undervisningsdage og en eksamensdag, Mellem undervisningsdagene er der forberedelse og opgaveløsning. Eksamensform: 4 timers skriftlig prøve.ForudsætningDu skal have taget en gymnasial uddannelse (HHX; STX; HGX, HG, HF, EUX) Kurset er en obligatorisk del af Eksamineret Speditør uddannelsen. Du kan læse mere om hele uddannelsen til Eksamineret Speditør: herPrisDKK 9.995 ekskl. momsMedlemsprisDKK 8.495 ekskl. moms