Uddannelse

Praktisk lederudd.UdbytteUddannelsen er udviklet af Danske Speditører i samarbejde med IBC Kurser og Konsulenthus og sætter fokus på de særlige ledelsesudfordringer og behov, der er i transport- og logistikerhvervet. Det at have fokus på ledelse er væsentligt for at fastholde og motivere medarbejderne. Den praktiske lederuddannelse er for dig, der i dagligdagen har et ledelsesansvar, men som ikke har en formel lederuddannelse. Uddannelsen er målrettet til dig, der arbejder med transport og logistik til daglig. Der lægges vægt på deltagernes egne erfaringen inden for ledelse, og erfaringsudveksling på tværs indgår som en vigtig del af uddannelsen.MålgruppeDig som er autodidakt leder, og som ønsker at lære enkle og ligetil ledelsesværktøjer, for at blive dygtigere som leder.IndholdUddannelsen gennemføres over 15 dage. Emner: - Ledelse - hvordan? - Situationsbestemt ledelse - Kommunikation, aktiv lytning og kropssprog - Coaching - Forandringsledelse - Motivation af medarbejdere - Ungdomskultur - MUS samtaler - Personalejura - Konflikthåndtering - Personaleudvikling Personlig lederprofil. Undervejs i uddannelsen vil du få udarbejdet en individuel personprofil test, som efterfølgende bliver fulgt op af en individuel tilbagemelding af en veluddannet certificeret konsulent. Analysen synliggør dine personlige kompetencer og gør dig samtidig endnu mere klar på det, der motiverer dig i jobbet som leder. Du vil i samtalen med konsulenten drøfte og fastlægge dine udviklingsområder set i forhold til kommende krav og udfordringer i jobbet som leder. Flg. AMU fag indgår i uddannelsen: 47751 Kommunikation som ledelsesværktøj 47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse 47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler 43572 Ledelse af forandringsprocesser 47754 Mødeledelse Læs mere om uddannelsen her: Praktisk lederuddannelseVarighedKurset forløbet sig over 15 undervisningsdage. Heraf afholdes de 10 som AMU-kurser. Opstart i Kolding november 2019.ForudsætningDu har, eller får, ledelsesansvar i dit daglige arbejde.Relaterede emnerPrisen er sammensat af hhv. et AMU gebyr og et kursusgebyr. AMU gebyret udgør kr. 1.860,00 (momsfrit kr. 0,00). Kursusgebyr kr. 15.655,00 (excl. moms kr. 3.913,85). Beløbene faktureres hver for sig. Hvis ikke du tilhører AMU’s målgruppe – d.v.s. du har en videregående uddannelse, der har været brugt inden for de sidste 5 år, vil AMU gebyret udgøre kr. 5.863,50 (momsfrit kr. 0,00). Kursusgebyret kr. 15.655,00 (excl. moms kr. 3.913,85). Beløbene faktureres hver for sig. Løntabsrefusion Hvis du tilhører AMU’s målgruppe – d.v.s. du ikke har en videregående uddannelse, så kan din arbejdsgiver søge om VEU-godtgørelse for de 10 AMU dage. Godtgørelsen kan max. udgøre kr. 871,- pr. kursusdag. Der tages forbehold for lovgivningsmæssige ændringer mht. AMU gebyrer, VEU-godtgørelse m.v.