Uddannelse

ToldpræferenceUdbytteKurset sætter deltagerne i stand til på et selvstændigt grundlag at anvende de materielle regler vedrørende almindelig oprindelse og præferenceoprindelse i henhold til GSP-aftalen og EØS-aftalen samt give deltagerne kendskab til andre frihandelsaftaler og toldunionsaftalen med Tyrkiet. MålgruppeKurset henvender sig til medarbejdere hos speditionsvirksomheder eller virksomheder med international handel og transport. Endvidere henvender kurset sig til medarbejdere, der arbejder med eller skal arbejde med toldpræference. IndholdKurset fokuserer på emnerne oprindelse, GSP-præferenceoprindelse og EØS-præferenceoprindelse. Herudover berøres øvrige fri-handelsaftaler, toldunionsaftalen med Tyrkiet samt reglerne vedrørende kumulation. Underviserne har en faglig spidskompetence, en teoretisk og pædagogisk baggrund, der sikrer en god blanding af teori, praktiske eksempler samt opgaver knyttet til aktuelle problemstillinger. Denne blanding indebærer, at kurset er særdeles anvendelsesorienteret. VarighedKursus i toldpræference strækker sig over 4 dage, i alt 24 lektioner, og er en kombination af forelæsning, dialog og praktiske cases og opgaver. Der er ingen eksamen efter dette kursus, men der udstedes et kursusbevis.ForudsætningDu bedes samtidig være opmærksom på, at du skal medbringe din egen pc, der kan kobles på toldsystemet.PrisDKK 11.995 ekskl. moms