Uddannelse

ToldopgavenUdbytteFormålet med kurset i toldopgaven er at hæve det generelle kompetenceniveau på toldområdet gennem øget generel viden om toldområdet og fortoldningsarbejdet.MålgruppeMålgruppen er medarbejdere, der ønsker et generelt kendskab til udenrigshandel og fortoldning samt de forskellige forhold, man som transportkøber og transportsælger skal være opmærksom på i relation til samhandel med især tredjelande. Som enkeltstående kursus er toldopgaven oplagt til medarbejdere, der direkte eller indirekte kommer i berøring med toldforhold. Det drejer sig om indkøbere, sælgere, disponenter samt ledende medarbejdere i virksomheder med international handel og transport. Endvidere er toldopgaven - som en del af tolddiplomuddannelsen - målrettet medarbejdere, der har en central placering i virksomhedernes fortoldningsafdeling samt medarbejdere, der beskæftiger sig med import, eksport eller transport af varer i forbindelse med udenrigshandel. Der kræves ingen specifikke forudsætninger for at deltage, men det tilrådes dog, at man har lidt erfaring med fortoldning.IndholdKursusprogrammet vil altid afspejle den seneste udvikling inden for toldområdet. Der vil blive fokuseret på emner som: Toldunioner Frihandelsområder Toldlovgivningens forskellige elementer Toldtariffen Tarifering Oprindelsesregler Toldpræferencer Import og eksport Aktiv og passiv forædling samt en række aktuelle problemstillinger Underviserne har en faglig spidskompetence, en teoretisk og pædagogisk baggrund, der sikrer en god blanding af teori, praktiske eksempler samt opgaver knyttet til aktuelle problemstillinger. Denne blanding indebærer, at uddannelsen er særdeles anvendelsesorienteret. På samme måde sikres et godt indblik i toldopgavens forskellige aspekter. Du skal medbringe PC på kurset.VarighedKursus i toldopgaven strækker sig over 3 dage, i alt 18 lektioner, som er en kombination af traditionel undervisning, debat samt gennemgang af en række praktiske cases og opgaver. Der er ingen eksamen, men der udstedes et kursusbevis umiddelbart efter kursusafholdelsen. ForudsætningDu skal medbringe PC på kurset.PrisDKK 9.495 ekskl. moms