Uddannelse

TransportjuraGenereltUddannelsen til Eksamineret Speditør er tilrettelagt af speditører for speditører. Danske Speditørers kurser er derfor altid i teori, såvel som praksis, rettet mod speditørernes virkelighed, hverdag og arbejde. Eksamineret Speditør består af følgende fire grundfag: - Erhvervsøkonomi - Transportjura - Økonomistyring i praksis - Transport/warehousemanagement Valgfag (1 skal vælges): - Logistik - Global økonomi Uddannelsen giver ialt 50 ECTS point og du mangler kun hovedopgaven for at have en fuld Akademiuddannelse.UdbytteAt den studerende opnår en faglig specialisering inden for transportjuraen som giver den studerende indsigt i de transportretlige regler og dermed kan foretage en risiko vurdering. MålgruppeKurset i Transportjura er særligt målrettet personer som arbejder med transport og logistikløsninger i eksempelvis speditions-, transport- og produktionsvirksomheder. IndholdDu lære bl.a. om: - Retskilder og retsvæsen - Det bagvedliggende retsforhold mellem køber og sælger i henholdsvis national og internationalt køb herunder Incoterms 2010. - Reglerne ved multimodal transport. - Hvilke parter der kan indgå i en transportaftale - Aftaleindgåelse - Retsforhold om kontraker og kontraktudformning - Principalansvar og selvstændig virkende trediemand - Anvendelsesområde for de transportretlige regler herunder præceptivitet og NSAB 2015 - Landevejstransport herunder national og international transport - Søret - Luftfragt - Banetransport - Multimodal transport - Den juridiske betydning af transportdokumenter for de forskellige transportformer og godstyper - Transportansvar og –frihed - Udmåling af erstatninger - Transportforsikringer - Reklamationer og forældelse inden for transportret Den studerende skal bl.a: - Kunne anvende juridisk metode - Kunne anvende reglerne om aftaleindgåelse og kontraktskoncipering nationalt og internationalt. - Kunne anvende reglerne om principalansvar og ansvar for selvstændig virkende trediemand - Kunne vurdere hvilke transportdokumenter, der skal anvendes ved en given transport og vurdere betydningen af indholdet i transportdokumentet i bevismæssig sammenhæng. - Kunne anvende reglerne (CMR-loven, CIM-konventionen, Søloven, Luftfartsleven og NSAB 2015) Underviserne har faglig spids kompetence, en relevant teoretisk viden og mange års erfaringer fra transporterhvervet. Det sikrer dig en god blanding af teori og praktiske eksempler og cases, der samlet gør uddannelsen særdeles anvendelsesorienteret.VarighedKurset forløber over 6 undervisningsdage samt 1 eksamensdag, der afholdes over 6 - 8 uger. Mellem undervisningsdagene er der forberedelse og opgaveløsning. Dag 1 og 6 er live undervisning. Dag 2, 3, 4 og 5 er online. Link til brug på online dagene, sendes kort inden afholdelse. Eksamensform: Case, der skal forsvares mundtligt.ForudsætningDu skal have taget en gymnasial uddannelse (HHX; STX; HGX, HG, HF, EUX) Kurset er en obligatorisk del af Eksamineret Speditør uddannelsen. Du kan læse mere om hele uddannelsen til Eksamineret Speditør herPrisDKK 13.495 ekskl. momsMedlemsprisDKK 11.995 ekskl. moms