Uddannelse

Logistik 2019 GenereltLogistik 2019 - Fremtiden til debat Når snakken falder på fremtidens logistik, kommer ordet disruption og den nye digitale dagsorden hurtigt i spil. På Logistik 2019 vil disse emner blive taget op, men fremtidens logistik handler også om mere håndgribelige områder som f. eks. hvilke forventninger har transportkøberne til transportsælgerne mht. fremtidens samarbejde? Og hvilke kompetencer skal være tilstede i virksomhederne fremadrettet for at få succes? På konferencen vil du bl.a. høre om:
 • Hvad er transportkøbernes forventninger til deres leverandører i fremtiden?
 • Hvad skal speditionsbranchen have fokus på fremadrettet?
 • Hvilke kompetencer skal være til rådighed i virksomhederne i fremtiden?
 • Hvilke digitale muligheder findes der, og hvordan igangsætter du den digitale rejse når man ikke er "born digital"?
Konferencen har fokus på inspiration, vidensdeling og debat om hvordan man bedst lykkes med at gribe fremtidens muligheder an, til glæde for alle parter. Konferencens fokus og røde tråd er forholdet transportkøber- & sælger imellem. Dagens første indlæg fra Novo Nordisk tager udgangspunkt i hvordan transportkøberne ser fremtidens samarbejde med transportsælgerne, hvorefter transportsælgerne kommer med status på deres indsatsområder og ønsker til fremtiden. De digitale muligheder og løsninger afsøges med fokus på hvordan de designes, for at imødekomme transportkøbernes ønsker. Og til slut afrundes der så med en debat transportkøbere/sælgere imellem om hvordan vi kommer i mål med at skabe et succesfuldt værdi givende samarbejde transportkøbere- og sælgere imellem i fremtiden.
UdbyttePå konferencen vil du konkret høre følgende:
 • Hør hvad Morten Duus Eriksen fra Novo Nordisk har af forventninger til transportsælgerne i fremtiden
 • Søren Toft Joensen fra Kapacity giver et overblik over hvilke digitale værktøjer der er til rådighed
 • Hvilke kompetencer, eks. IT, skal findes i virksomhederne fremover
 • Debat om hvordan vi skal komme fremtiden i møde
 • Status på hvordan logistikbranchen arbejder med innovation i dag
 • Hvordan kommer du igang med digitaliseringen af din virksomhed?
Logistik 2019 er en del af Transportmessen 2019 hvorfor du naturligvis har adgang til hele messen og udstillingsområdet.
MålgruppeAlle som arbejder med logistik, enten som transportkøber- eller sælger.Indhold10.00 Velkomst v/Konferencier Jørgen Høg, Redaktør Børsen Logistik 10.10 Hvad er transportkøbernes forventninger i fremtiden til Speditionsbranchen
 • Hør om Novo Nordisk tanker mht. digitale løsninger – og hvordan byder Speditøren ind på det?
 • Hvilke kompetencer forventer transportkøberne der findes hos transportsælgerne
v/Morten Duus Eriksen, Global Freight Manager, Shipping & Customer Service. Novo Nordisk A/S 10.40 Hvad skal speditionsbranchen have fokus på i fremtidens logistik?
 • Hvordan skaber vi værdi i fremtiden for vores kunder?
 • Hvad er vores udfordringer?
v/Kenneth Sandgaard, medlem af Danske Speditører fagudvalg logistik & Head of Digital & Innovation. FREJA Transport & Logistics 11.10 Data som driver for forretningsudvikling
 • Hør hvorfor data er rygraden i digitalisering
 • Det er "datadrevet, hvad er det?
 • Hvorfor er digitalisering nødvendig?
 • Hvordan kommer du i gang?
v/Søren Toft Joensen, Partner & CCO. Kapacity 11.45 Blockchain i godslogistikken - trussel eller mulighed?
 • Realtidsadgang til "end to end supply chain data" og dermed mulighed for at agere mere præcist og hurtigere
 • Bedre indsigt i data = effektivisering af fragtprocessen
 • Bedre kundeservice som følge af mere præcis estimering omkring time of departure and arrival
 • Minimering af omkostninger - mindre manuelt papirarbejde og øget digitalisering betyder øget informationsdeling
v/Christian Lassen, Nordic Leader, IBM Blockchain 12.15 Frokost 13.30: Sådan skaber du den digitale transformation Hør hvordan tidligere analoge SMVer på forskellige niveauer, har haft succes med at digitalisere hele eller dele af deres forretningsprocesser, produkter og eller services. Til fælles for dem alle er, at de ikke er digitale frontrunners eller såkaldte born digitals, hvilket vil sige, at det er virksomheder der fra deres etablering ikke har været deciderede digitale virksomheder. For virksomhederne er digitaliseringen derfor en omstillings- og transformationsproces. Med udgangspunkt i studier af 40 SMVer succesfulde digitaliseringsrejse:
 • Hør hvad virksomhederne konkret har digitaliseret, hvilke løsninger og til hvilke formål
 • Hvad fik dem i gang, kritiske faktorer undervejs i processen samt resultater og fremadrettede perspektiver
 • Hvilke kompetencer kræves det at der findes i virksomheder der starter den digitale rejse?
v/Morten Solgaard Thomsen, Chefkonsulent. Reg-Lab 14.10: Hvor innovativ er logistikbranchen i Danmark i dag? Offentliggørelse af undersøgelse om danske speditions virksomheders innovationskraft og hvordan de arbejder med samme.  Undersøgelsen er lavet af VIA University College i samarbejde med Danske Speditører. 
 • Har Danske Speditions- og logistikvirksomheder innovation på dagsordenen i dag?
 • Hør hvordan de mest succesfulde logistikvirksomheder arbejder med innovation
 • "7 habits" of highly performing Speditionsvirksomheder i Danmark
 • v/Agnieszka Zulewska, Associate professor, VIA University College 14.40 Kaffepause og besøg på udstillingsstande 15.10:Opsummering på dagen og oplæg til paneldebatten
 • Hvordan kommer fremtidens logistik til at se ud
 • Hvad skal transportkøbere- & sælgere være obs på i fremtiden?
 • Hvordan optimeres samarbejdet parterne imellem?
 • v/Allan Larsen, Professor MSO. Transport DTU
  15.40: Hvordan kommer vi i mål - debat om hvordan logistikvirksomhederne bidrager til transportkøbernes succes. I panelet sidder: Kenneth Sandgaard, Freja. Morten Duus Eriksen. Novo Nordisk Kenn Vognsen, Danfoss Allan Larsen, DTU 16.10 Konklusion og afrunding af dagen Der tages forbehold for ændringer i programmet.
  PrisDKK 2.295 ekskl. momsMedlemsprisDKK 1.895 ekskl. moms