Speditørskolen

Informationsmøde - Persondata og speditionsvirksomhederIndholdNy persondatalov får betydning for din virksomhed. I virksomheder har man altid skulle overholde regler om håndtering af persondata efter persondataloven. Det betyder i praksis, at en virksomhed skal forstå hvad persondata er, hvornår der sker behandling af persondata, og om behandlingen sker i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Pr. 25. maj 2018 kommer der ny lovgivning på området! Fra den 25. maj 2018 bliver reglerne omkring persondata strammet op, ligesom at de bliver håndhævet meget mere konsekvent end hidtil. Denne ændring i lovgivningen vil Danske Speditører gerne informere sine medlemmer om, hvorfor vi afholder informationsmøder om netop det tema. Ændringerne i overskrifter: • Væsentligt forhøjet bødeniveau • Samtykke fra den registrerede person • Databeskyttelsesansvarlig • Virksomheder skal informere relevante myndigheder ved brud på datasikkerheden • Databehandleraftale mellem virksomhed og ekstern it-leverandør skal have et serviceeftersyn E-mails, referater, kontrakter, fragtbreve og MUS-samtaler. Dette er blot eksempler på kilder til persondata, der kan være omfattet af EU’s og den danske regerings nye krav om sikker og forsvarlig håndtering af personoplysninger. Med de nye regelstramninger skal virksomhederne kunne dokumentere over for myndighederne, hvordan persondata håndteres.