Uddannelse

ToldkonferencenUdbytteToldkonferencen 2019 er anderledes end de foregående år, på flere områder. Vi har i år valgt at fokusere på praktiske problemstillinger og udfordringer i toldarbejdet, og du vil på konferencen møde indlægsholdere fra bl.a. Fødevarestyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Udenrigsministeriet, Toldstyrelsen og mange flere. Vi har også for første gang nogen sinde tematiseret eftermiddagens program, så du kan vælge imellem 4 følgende spor: 1) Eksport af fødevarer 2) Frihandelsaftaler 3) Toldkontrol 4) Handelsrestriktioner Du vil på konferencen også blive klogere på emner som eksportkontrol og dual use - hvad skal du være opmærksom på, ligesom Toldskyld og Toldstyrelsens syn på tilsyn bliver gennemgået. Da konferencen afholdes den 24 oktober - lige op til Brexit, og vi af erfaring ved at det er svært at spå om udfaldet, indbydes alle deltagerene på Toldkonferencen 2019 til gratis Brexit gå hjem møde medio november. Der afholdes 2 møder, et i København og et i Jylland.MålgruppeAlle som arbejder med told og toldområdet i det daglige. Konferencen er relevant for både transportkøber- og sælger virksomheder samt rådgivere og advokater der beskæftiger sig med toldområdet. Indhold09.30: Registrering og morgenbrød Konferencier Carsten Willemoes Jørgensen Lektor, Århus Universitet 10.00: Velkomst ved formand for fagudvalg Told v/Danske Speditører 10.15: Tilsyn med bevillinger og tilladelser på toldområdet • Hvorfor skal der gennemføres tilsyn på toldområdet • Hvad omfatter tilsynene og hvordan vil de foregå • Hvordan kan virksomhederne forberede sig på tilsynet v/Jette Rud Knudsen, Funktionsleder Bevillingstilsyn. Toldstyrelsen 10.45: Case - Det gode tilsyn • Hvordan forbereder Fødevarestyrelsen sig på at gennemføre et godt tilsyn? • Hvordan kan virksomhederne forberede sig på et godt tilsyn? • Hvilke opmærksomhedspunkter skal begge parter huske for at tilsynssituationen bliver optimal? v/Trine Vestergaard, Embedsdyrelæge, Veterinærrejseholdet. Fødevarestyrelsen 11.15: Eksportkontrol - hvad skal du være opmærksom på? • Hvad skal du som henholdsvis speditør og eksportør være opmærksom på ved eksport af dual-use produkter? • Hvad er konsekvenserne af at overtræde eksportkontrolreglerne? • Er din virksomhed gearet til at håndtere eksportkontrolreglerne? v/Dorthe Gjedsted Robdrup, Afdelingsleder. Erhvervsudvikling og Regulering, Erhvervsstyrelsen 11.50: Frokost 12.50: Danmarks Statistik – hvordan fejlsøger vi og arbejder med data • Hvordan undgår du gentagne fejlmeldinger • Hør hvordan data anvendes i vores statistikproduktion • EUs nye toldkodeks set fra DS synsvinkel – samarbejdet med Toldstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen om klargøring til kodeksens elementer v/Søren Rich & Anette Hertz, Specialkonsulenter Udenrigsøkonomi, Danmarks Statistik 13.30 Eftermiddagens tema: Eksport Spor 1: Eksport til tredjelande • Kort om Fødevarestyrelsen (FVST) • FVST eksportterminologi – herunder hvad er ”eksport” og hvad er en ”eksportvirksomhed” • Krav til eksportvirksomheder • Kontrol med eksportvirksomheder • Certifikater - Hvad er et certifikat - Hvordan finder og får eksportvirksomheden det nødvendige certifikat - Fremtidens certifikater • Hvor finder du regler og information om eksport? Intro til Fødevarestyrelsens hjemmeside om eksport. v/Annette Mariager, Dyrlæge, International Handel. Fødevarestyrelsen Spor 2: Benyt frihandelsaftaler og spar told - hør om dine muligheder • Få indblik i de generelle forudsætninger for at anvende frihandelsaftalerne • Hør om de senest ikrafttrådte EU handelsaftaler og udsigterne til nye • Speditøren som rådgiver • Kort status på Brexit - hvor er vi? v/Søren Rinder, Specialkonsulent, Handelspolitisk Kontor, Udenrigsministeriet (du skal vælge mellem at deltage på spor 1 eller 2) 14.10 Eftermiddagens tema: Import Spor 3: Toldkontrol •Status på pilotprojekt AEO servicekonceptet for Syddanmark v/Ole Morsing, Kontorchef. Toldstyrelsen Spor 4: Import fra tredjelande • Generel introduktion til importområdet: - Registrering som importør i Fødevarestyrelsen - Kontrol af animalske produkter, herunder genindførsel af danske animalske produkter afvist i tredjelande - Kontrol af Ikke animalske produkter - IUU-kontrol (Illegal ulovlig ureguleret fiskeri) Kontrol af fisk og fiskevarer fra tredjelande inkl. Norge, Island, Færøerne og Grønland - Hvor findes regler og information om import? Intro til Fødevarestyrelsens hjemmeside om import. • Traces systemet. Hvornår skal Traces anvendes og til hvad? (Traces NT, CATCH (nyt system for IUU kontrol)) • Brexit i relation til import. v/Tanne Severin Holm, Dyrlæge, International Handel. Fødevarestyrelsen (du skal vælge mellem at deltage på spor 3 eller 4) 14.40 Kaffepause 15.10 Kort opsummering på de 4 spor v/Carsten Willemoes Jørgensen, Lektor. Århus Universitet 15.20 Reglerne om toldskyld i EUTK belyst med eksempler fra de seneste års praksis Reglerne om toldskyld blev ændret med EUTK. Ændringerne kan have betydning for de virksomheder, der udfærdiger toldangivelser, angivelser til midlertidig opbevaring m.v. Hør mere om reglerne på området og de seneste års retspraksis v/Carsten Willemoes Jørgensen, Lektor. Århus Universitet 15.50: Konferencen slutterForudsætningPris kr. 2.195,- ekskl. moms. Alle priser er inkl. forplejning.Relaterede emnerCa. 1 uge inden afholdelse af konferencen, modtager du en mail hvor du skal tilkendegive om du vil deltage på spor 1 eller 2 og spor 3 eller 4. PrisDKK 2.195 ekskl. moms